Навчально-виховний процес в дитячо-юнацькій хореографічній студії «Щасливе дитинство» здійснюється згідно «Програм з хореографічних дисциплін» (укладачі Яценко О.Л., Побежимова О.В.) схвалених Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, яким надано гриф «Схвалено для використання» (протокол №3 від 1 червня 2010 року), та орієнтовними програмами розробленим для використання в гуртках художньо-естетичного спрямування, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Викладання хореографії базується на цілому ряді принципів:

науковість, наступність, доступність, наочність, свідома навчально-пізнавальна активність учнів, відповідність методів навчання індивідуальним психологічним особливостям і природним фізичним даним учнів.


 

Відповідно до робочого навчального плану студія добирає програми, підручники, навчальні посібники,  науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, впроваджує форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати гармонійну та поступову хореографічну освіту вихованців студії.